C tipo sporto aikštynų schema

Latakų išdėstymo planas C tipo sporto aikštynuose su šiomis savybėmis:

  • Stadiono danga yra 5 cm virš bėgimo takelio dangos, D zonos danga yra tokio pačio aukščio kaip ir bėgimo takelių 
  • Dangos tipai: sintetinė danga bėgimo takelyje ir D zonoje
  • Natūrali arba dirbtinė veja stadione
Kiekis Gaminio kodas Produktas
170 m 00585 Tiesūs latakai su pakelta 4 cm šonine briauna
170 m 00360 Tiesūs nuimami takelio borteliai su plastikiniu dangčiu
140 m 00586 Lenkti latakai (r = 36.5 m), su pakelta 4 cm šonine briauna
140 m 00361 Lenkti nuimami takelio borteliai su plastikiniu dangčiu
90 m 15550 Lenkti plyšiniai latakai (r = 36.5 m) tinka dangos privedimui iš abiejų pusių
90 m 00362 Lenkti nuimami takelio borteliai su plastikiniu dangčiu
6 vnt. 00603 Įtekėjimo dėžės
2 vnt. 00604 Įtekėjimo dėžės plyšiniam latakui
2 vnt. 15549 Plyšiniai dangčiai tinka dangos privedimui iš abiejų pusių
8 vnt. 02615 160 mm skersmens jungtis

 

 

Latakų išdėstymo planas C tipo sporto aikštynuose su vienodo lygio dangų aukščiais:

  • Stadiono ir D zonos danga yra viename aukštyje kaip ir bėgimo takelio
  • Dangos tipai: sintetinė danga bėgimo takelyje ir vienoje iš D zonų
  • Natūrali veja stadione ir vienoje iš D zonų
Kiekis Gaminio kodas Produktas
170 m 15519 Tiesus plyšinis latakas
140 m 15525 Lenktas plyšinis latakas (r = 36.5 m)
90 m 15550 Lenktas plyšinis latakas (r = 36.5 m) tinka dangos privedimui iš abiejų pusių
16 vnt. 00604 Įtekėjimo dėžė
13 vnt. 15523 Plyšinis dangtis tinka dangos privedimui iš vienos pusės
3 vnt. 15549 Plyšinis dangtis tinka dangos privedimui iš abiejų pusių
16 vnt. 02615 160 mm skresmens jungtis

 

 

Latakų išdėstymo planas C tipo sporto aikštynuose su kieta danga:

  • Stadiono ir D zonos dangos yra viena aukštyje su bėgimo takeliu
  • Dangos tipas: kieta danga
  • Natūrali veja, dirbtinė arba kieta danga stadione ir D zonoje
Kiekis Gaminio kodas Produktas
166 m 15569 Tiesūs seklūs latakas
226 m 15570 Lenkti seklūs latakas (r = 36.5 m)
20 vnt. 00812 Įtekėjimo dėžės
20 vnt. 02614 160 mm skersmens jungtis